1463 ул."Цар Асен" 95-98, София, България
(+359) 02 953 04 49, +359 889 271 271 office@vacbulgaria.com

Вентилация

Промишлена вентилация. Вентилация за ресторанти и офиси

РЕСТОРАНТИ, КАФЕНЕТА

Ви Ей Си България разполага с производствена база, съоръжена с необходимото оборудване за изпълнението на вентилационни инсталации за ресторанти, кафенета, търговски обекти, хотели, промишлени предприятия, халета и складове. Фирмата изработва въздуховоди, колена, преходи според европейските норми. В производствената база към фирмата се произвеждат още и вентилационни елементи като филтри, шумозаглушители, смукателни чадъри, фасадни решетки, боксове за вентилатори и др. Фирмата работи с широка гама от доказани марки стандартни вентилатори, както и с такива със специално предназначение (противодимни, корозионноустойчиви, високонапорни, взривобезопасни, покривни и др.)

Промишлена вентилация. Вентилация за ресторанти и офиси

Нагоре

Вашият коментар