1463 ул."Цар Асен" 95-98, София, България
(+359) 02 953 04 49, +359 889 271 271 office@vacbulgaria.com

Нашият продукт е топлина

отопление

Защо да изберете Schwank?

Schwank е немска компания с над 75 годишен опит в производството на газови лъчисти нагреватели предназначени за отопление на индустриални помещения и открити пространства. Богатата гама от продукти включва високо интензивни нагреватели, тръбни нагреватели, нагреватели за открити площи както и системи за контрол и управление на нагревателите.

Използването на отоплителни решения от Schwank дава много предимства:

 • Висока икономичност: Пестене на енергийни разходи между 30% и 50% спрямо обикновените системи
 • В съответствие с действащата нормативна уредба в Германия – като EnEV [Наредба за пестене на енергия] и EEWärmeG [Закон за възобновяеми източници в Германия]
 • Равномерна, естествена и приятна топлина
 • Възможно е отоплението на определена зона или част от сграда
 • Без въздушно течение или вдигане на прах
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията [ROI]
 • Продукти за дълготрайна употреба „Произведено в Германия” придружени с отлично обслужване

Многообразните продуктови гами на Schwank, включват различни най-съвременни технологии за отопление:

 • Светли нагреватели [нагреватели с висок интензитет]
 • Тръбни нагреватели [нагреватели с нисък интензитет]
 • Топловъздушни апарати
 • Хибридни системи [рекуперативни системи и системи за възобновяема енерегия]
 • Проектиране и планиране
 • Инсталиране и пускане в експлоатация
 • Следпродажбено обслужване и други услуги

Поради това, Schwank може да предложи отоплителни системи, които отговарят на нуждите на различни потребители, с различни потребности и строителни изисквания. Schwank винаги ще бъде в състояние да предостави най-доброто решение за вашето специфично приложение.

Безпристрастна оценка на различните системи за промишлено отопление и техните характеристики са представени в следната таблица:

 системи за промишлено отопление и техните характеристики