1463 ул."Цар Асен" 95-98, София, България
(+359) 02 953 04 49, +359 889 271 271 office@vacbulgaria.com

Газови светли керамични нагреватели

plaque heater

 

Светли нагреватели

Иновативни, икономични, бързи и тихи

Основата на светлия [високоинтензивен, плочков] инфрачервен нагревател е единствената по рода си керамична плоча, изобретена от основателя на Schwank – Гюнтер Шванк. Инфрачервената енергия се произвежда от въздушно-газова смес чрез безвредно изгаряне през 3600-те отвора на плочата. По този начин керамичната повърхност на плочата се нагрява до 950°C, светейки ярко и освобождавайки инфрачервено лъчение. Рефлекторите отклоняват и насочват лъчението към обитаемото пространство, загрявайки го до желаната приятна температура.

Светлите нагреватели Schwank се използват за отопление на промишлени заводи, складове и дистрибуционни центрове, работилници и гаражи, хангари, спортни съоръжения, както и за църкви. Предлагат се и специални модели за отопление на вътрешни дворове и футболни стадиони.

Компанията Schwank е разработила светли нагреватели в три класа енергийна ефективност:

  • supraSchwank, нашият „Premium” модел
  • primoSchwank, задава промишления стандарт
  • ecoSchwank, базов модел

Принципът на светли нагреватели

Извлечен от слънцето:

Ние използваме принципа на слънчевата енергия за нашите индустриални нагреватели. Инфрачервените вълни и топлинни лъчи проникват през въздуха както инфрачервените лъчи проникват почти без загуба на топлина. Те не биват забелязвани – т.е. усещат се като топлина – след като се допрат до хора и повърхности.

Индустриални нагреватели Schwank следват неотлъчно този принцип:

Чрез нагорещените керамични плочки, инфрачервените вълни се отделят и пренасят към областите, които трябва да се отопляват. Това се постига чрез хомогенно горене в приблизително 3,500 процепа на керамичната плочка на горелката. Лъчистата топлина или инфрачервената енергия се произвежда директно върху човешката кожа, както и върху предмети и подови настилки. Тази енергия води до резонирането на молекулите, което след това се усеща като приятна топлина.

Към този пряк ефект, лъчистата топлина има и косвен резултат. Благодарение на лекото затопляне на околните повърхности на работното ниво – като подовата настилка, съоръженията и машините – се освобождава допълнителна лъчиста топлина, която осигурява приятно топло усещане и следователно усещане за благополучие.

В помещения и отворени пространства отоплявани чрез светлите инфрачервени нагреватели Schwank, усещаната температура винаги е над реалната температура на въздуха. Тази физична корелация може да се обясни със следната елементарна формула:

tambient = температура на околната среда

tair  = температура на въздуха

tradiant = температура на лъчение

Благодарение на въвеждането на температура на топлинно излъчване, необходимостта промишлените нагреватели да загряват целия обем въздух вече не съществува. Това определено спестява ценна енергия. С по-ниската температура на въздуха се намалява и разликата между вътрешна и външна температура, със същата степен намаляват и загубите на топлинно пренасяне. Следователно, не само разходите за енергия, но по този начин намаляват и оперативните разходи, а също така се увеличава и усещането за топлина, в близост до хората. Реализираните икономии обикновено варират между 30% и 50%, в случай на реконструкция, зависят от предишната система и параметрите на сградата. В новите сгради, спестените енергийни разходи също са значителни. Известно е, че намаляването на температурата с 1К намалява потреблението на енергия с 6-7%. Ако температурата на въздуха в нова сграда се понижи с 2-4К, лесно може да се изчисли спестеното количество енергия.

Резултатът: Вие спестявате енергия и подобрявате усещането на топлина

Вашият коментар